película
recommended spanish Dec 12, 2018, 10:00 AM   remindo

凝固系障害でおこる出血傾向
Dec 12, 2018, 9:43 AM   tarakocream

血小板減少でおこる出血傾向
Dec 12, 2018, 9:42 AM   tarakocream

出生証明書類交付、法律
Dec 12, 2018, 9:26 AM   tarakocream

妊産婦健康診査、法律
Dec 12, 2018, 9:26 AM   tarakocream

低体重児の届け出、法律
Dec 12, 2018, 9:25 AM   tarakocream

構文1.2
Dec 12, 2018, 5:21 AM   hh20010514

子宮収縮抑制薬:

子宮収縮薬:

Dec 12, 2018, 1:01 AM   hige

Nisseria gonorrhoeae
Dec 12, 2018, 12:55 AM   hige

Creutzfeldt-Jacob 病に典型的な脳波所見は?

肝性脳症の時は?
欠伸発作は?
West症候群(点頭てんかん)は?

Dec 11, 2018, 9:22 PM   hige

M.kansaii症の治療薬
Infection Dec 11, 2018, 9:03 PM   napoearl

Child-Pugh分類(肝予備能)
各項目1-3点だが、各項目2点の基準は?

A:5-6点、B:7-9点、C:10-15点

Dec 11, 2018, 8:53 PM   hige

MAC症の治療薬
Infection Dec 11, 2018, 8:51 PM   napoearl

ケトン性低血糖症の予防は?治療は?
Dec 11, 2018, 8:35 PM   hige

注意欠陥多動障害ADHDの治療は?
冬メック 精神科 Dec 11, 2018, 8:28 PM   hige

先天性風疹症候群の三大症状は?
冬メック 小児科 産婦人科 Dec 11, 2018, 8:18 PM   hige

Picture
Dec 11, 2018, 10:45 AM   tarakocream

総肝動脈の枝
Dec 11, 2018, 10:44 AM   tarakocream

右胃動脈の元
Dec 11, 2018, 10:43 AM   tarakocream

脾動脈の枝
Dec 11, 2018, 10:43 AM   tarakocream

More